Nye bevilgninger høsten 2018

I møte 03/18 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) tre nye allmennopplysningsprosjekter og to arrangementer. I tillegg fikk 13 igangværende prosjekter bevilgning til videreføring.
Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene.

Samlet oversikt over styrets prosjektbevilgninger i møte 03/18: Styrets bevilgningsvedtak i møte 03/18 (pdf)