Nye bevilgninger i april 2020

I møte 02/20 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere ett nytt allmennopplysningsprosjekt. Det er knyttet betingelser til tildelingen. Bevilgningsvedtak møte 02-20 (pdf).pdf