Nye bevilgninger i april 2020

I møte 02/20 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere ett nytt allmennopplysningsprosjekt. Det er knyttet betingelser til tildelingen. Bevilgningsvedtak møte 02-20 (pdf).pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 21:21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.