Nye bevilgninger i januar 2020

I møte 01/20 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (helt eller delvis) fire nye forskerprosjekter og fire igangværende forskerprosjekter. Det er knyttet særskilte betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak møte 01-20.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 21:50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.