Nye bevilgninger i januar 2020

I møte 01/20 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (helt eller delvis) fire nye forskerprosjekter og fire igangværende forskerprosjekter. Det er knyttet særskilte betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak møte 01-20.pdf