Nye bevilgninger i mars 2021

I sitt møte 16. mars besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (helt eller delvis) tre nye allmennopplysningsprosjekter Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak i møte 01-21.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 22:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.