Nye bevilgninger i november 2019

I møte 03/19 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (helt eller delvis) tre nye og ett igangværende allmennopplysningsprosjekter, tre nye faglige arrangementer, og ni igangværende forskerprosjekter. Det er knyttet særskilte betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak møte 03-19.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. oktober 2022, 14.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.