Nye bevilgninger i november 2019

I møte 03/19 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (helt eller delvis) tre nye og ett igangværende allmennopplysningsprosjekter, tre nye faglige arrangementer, og ni igangværende forskerprosjekter. Det er knyttet særskilte betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak møte 03-19.pdf