Nye bevilgninger i november 2020

I sitt møte 10. november besluttet styret i Finansmarkedsfondet finansiering (helt eller delvis) av to nye allmennopplysningsprosjekter, åtte igangværende og to nye forskerprosjekter, samt en faglig konferanse. Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak i møte 03-20.pdf