Nye bevilgninger i november 2020

I sitt møte 10. november besluttet styret i Finansmarkedsfondet finansiering (helt eller delvis) av to nye allmennopplysningsprosjekter, åtte igangværende og to nye forskerprosjekter, samt en faglig konferanse. Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak i møte 03-20.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2023, 12:20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.