Nye bevilgninger i november 2021

Nye bevilgninger i november 2021

I sitt møte 09. november besluttet styret i Finansmarkedsfondet finansiering  (helt eller delvis) av ett igangværende og tre nye allmennopplysningsprosjekter; syv igangværende og fire nye forskerprosjekter; samt en faglig konferanse. Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak i møte 03-21.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 20:59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.