Nye bevilgninger januar 2019

I møte 01/19 besluttet styret å finansiere (fullt eller delvis) tre nye og 11 igangværende forskerprosjekter, og tre igangværende allmennopplysningsprosjekter.Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene.

Samlet oversikt over styrets prosjektbevilgninger: Styrets bevilgningsvedtak i møte 01/19 (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. januar 2023, 05.42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.