Nye bevilgninger i mars 2019

I møte 02/19 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (helt eller delvis) to nye allmennopplysningsprosjekter. Det er knyttet betingelser til den ene bevilgningen.

  • Forbrukerrådet: Fremstilling av sammenliknbare data for kombinasjonsfond og analyse av forholdet mellom pris og kvalitet, 250.000 kroner.
  • Stiftelsen KÅKÅ kverulantkatedralen: KÅKÅnomics 2019 - Norges og Nordens økonomifestival, 200.000 kroner med betingelser.