Søknader mottatt til fristen 12. 02.2020

Til søknadsfristen 12. februar 2020 mottok Finansmarkedsfondet syv søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekter, og en søknad om støtte til faglig kurs/konferanse. Soknadsmottak_120220.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juli 2022, 01.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.