Søknader mottatt til fristen 16. september 2020

Til søknadsfristen 16. september mottok Finansmarkedsfondet tre søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekter og én søknad om støtte til faglig arrangement. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte medio november. Soknadsmottak_160920.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2023, 13:10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.