Søknader mottatt til fristen 25. mai 2020

Til søknadsfristen 25.05.20 mottok Finansmarkedsfondet seks søknader om støtte til forskerprosjekter. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøtr medio november 2020. Soknadsmottak_250520.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. juni 2023, 07:00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.