Søknader mottatt til fristen 25.09.19

Til søknadsfristen 25. september 2019 mottok Finansmarkedsfondet seks allmennopplysningssøknader, seks søknader om støtte til faglige kurs/konferanser, og 10 forskersøknader. Komplett liste følger.

Soknadsmottak_250919.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. januar 2023, 04.34 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.