Søknader mottatt til fristene 12. mai og 15. september 2021

Til søknadsfristen 12. mai mottok Finansmarkedsfondet syv søknader om støtte til forskerprosjekter. Soknadsmottak_120521.pdf

Til søknadsfristen 15. september mottok Finansmarkedsfondet seks søknader om støtte til allmennopplysnings-prosjekter, og én søknad om støtte til faglig arrangement. Soknadsmottak_150921.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 20:52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.