Søknadsmottak 10. februar 2021

Til søknadsfristen 10. februar mottok Finansmarkedsfondet seks søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekter. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte medio mars. Soknadsmottak_100221.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. juni 2023, 07:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.