Søknadsmottak 10. februar 2021

Til søknadsfristen 10. februar mottok Finansmarkedsfondet seks søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekter. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte medio mars. Soknadsmottak_100221.pdf