Søknadsmottak i februar 2022

Til søknadsfristen 9. februar 2022 mottok Finansmarkedsfondet åtte søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekter og én søknad om støtte til faglig arrangement. Soknadsmottak_09022022.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2023, 14:04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.