Nye bevilgninger januar 2020

I møte 01/20 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (helt eller delvis) fire nye forskerprosjekter og fire igangværende forskerprosjekter. Det er knyttet særskilte betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak møte 01-20.pdf

Ny rapport fra Norsk klimastiftelse belyser hvorfor klimarisiko heretter må legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging. Prosjektet har mottatt støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les rapporten i lenke, eller les mer på hjemmesiden til Norsk klimastiftelse.