Ny rapport fra Norsk klimastiftelse belyser hvorfor klimarisiko heretter må legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging. Prosjektet har mottatt støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les rapporten i lenke, eller les mer på hjemmesiden til Norsk klimastiftelse.