Illustrasjonsbilde - graf

Finansmarkedsfondet

ikon - klokke

Søknadsfrister i 2020

Allmennopplysningsprosjekter:

  • 12. februar kl 13.00
  • 16. september kl 13.00

Forskerprosjekter:

  • 6. mai kl 13.00

Faglige kurs og konferanser:

  • alle de tre søknadfristene kan benyttes, men søknader til fristene 6. mai og 16. september behandles i samme styremøte.

 

Søknadsinformasjon

Forbrukslån som proaktivt tiltak

Finansmarkedsfondet har tradisjon for proaktive tiltak, og et tema styret er opptatt av er forbrukslånsmarkedet. 

Det er av interesse å få gode søknader innen temaer som belyser forhold som

  • konkurranse og inntjening
  • det norske markedet vs. andre land (inkl. salg av porteføljer)
  • inndriving av krav i Norge vs. andre land
  • automatisert kredittgiving

Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere. Det aktuelle temaet setter i seg selv ingen begresninger for søknadene. Det er ønskelig at tiltaket skal stimulere til søknader innen forbrukslån. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt ihht. retningslinjer og kriterier om kvalitetskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatene for søknadsinformasjon). 

Flere aktuelle saker
ikon

Nye bevilgninger i januar 2020

I møte 01/20 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (helt eller delvis) fire nye forskerprosjekter, og fire igangværende forskerprosjekter. Det er knyttet særskilte betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak møte 01-20.pdf

 

Nye bevilgninger i november 2019

I møte 03/19 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (helt eller delvis) tre nye og ett igangværende allmennopplysningsprosjekt, tre nye faglige arrangementer, og ni igangværende forskerprosjekter. Det er knyttet særskilte betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak møte 03-19.pdf

Flere nyheter