Finansmarkedsfondet

ikon - klokke

Søknadsfrister i 2022

Allmennopplysningsprosjekter:

  • 9. februar kl 13.00
  • 21. september kl 13.00

Forskerprosjekter:

  • 25. mai kl 13.00 (OBS: avviker fra Forskningsrådets søknadsfrist)

Faglige kurs og konferanser:

  • løpende søknadsfrist med 'cut off' ved alle de tre søknadsfristene.

 

Søknadsinformasjon

Forbrukslån som proaktivt tiltak

Finansmarkedsfondet har tradisjon for proaktive tiltak, og et tema styret er opptatt av er forbrukslånsmarkedet. 

Det er av interesse å få gode søknader innen temaer som belyser forhold som

  • konkurranse og inntjening
  • det norske markedet vs. andre land (inkl. salg av porteføljer)
  • inndriving av krav i Norge vs. andre land
  • automatisert kredittgiving

Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere. Det aktuelle temaet setter i seg selv ingen begresninger for søknadene. Det er ønskelig at tiltaket skal stimulere til søknader innen forbrukslån. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt ihht. retningslinjer og kriterier om kvalitetskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatene for søknadsinformasjon). 

Flere aktuelle saker
ikon

Nye bevilgninger i november 2021

I sitt møte 9. november besluttet styret i Finansmarkedsfondet finansiering (helt eller delvis) av ett igangværende og tre nye allmennopplysnings-prosjekter; syv igangværende og fire nye forskerprosjekter; samt en faglig konferanse. Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak i møte 03-21.pdf

Søknader mottatt til fristen 15. september og 12. mai

Til søknadsfristen 15. september mottok Finansmarkedsfondet seks søknader om støtte til allmenn-opplysningsprosjekter, og én søknad om støtte til faglig arrangement. Soknadsmottak_150921.pdf

Til søknadsfristen 12. mai mottok Finansmarkedsfondet syv søknader om støtte til forskerprosjekter. Soknadsmottak_120521.pdf

Nye bevilgninger i mars 2021

I sitt møte 16. mars besluttet styret i Finansmarkedsfondet finansiering (helt eller delvis) av tre nye allmennopplysningsprosjekter. Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak i møte 01-21.pdf

 

Flere nyheter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. januar 2022, 19.10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.