Finansmarkedsfondet

ikon - klokke

Søknadsfrister i 2022

Allmennopplysningsprosjekter:

  • 9. februar kl 13.00
  • 21. september kl 13.00

Forskerprosjekter:

  • 25. mai kl 13.00 (OBS: avviker fra Forskningsrådets søknadsfrist)

Faglige kurs og konferanser:

  • løpende søknadsfrist med 'cut off' ved alle de tre søknadsfristene.

 

Søknadsinformasjon

Forbrukslån som proaktivt tiltak

Finansmarkedsfondet har tradisjon for proaktive tiltak, og et tema styret er opptatt av er forbrukslånsmarkedet. 

Det er av interesse å få gode søknader innen temaer som belyser forhold som

  • konkurranse og inntjening
  • det norske markedet vs. andre land (inkl. salg av porteføljer)
  • inndriving av krav i Norge vs. andre land
  • automatisert kredittgiving

Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere. Det aktuelle temaet setter i seg selv ingen begresninger for søknadene. Det er ønskelig at tiltaket skal stimulere til søknader innen forbrukslån. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt ihht. retningslinjer og kriterier om kvalitetskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatene for søknadsinformasjon). 

Flere aktuelle saker
ikon

Søknader mottatt til fristen 21. september 2022

Til søknadsfristen 21. september mottok Finansmarkedsfondet åtte søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekter, og én søknad om støtte til et faglig arrangement. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte 8. november. Finansmarkedsfondet_søknadsmottak_21092022.pdf

Søknader mottatt til fristen 25. mai 2022

Til søknadsfristen 25. mai mottok Finansmarkedsfondet 15 søknader om støtte til forskerprosjekter og én søknad om støtte til et faglig arrangement. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte 8. november. Søknadsmottak_25052022.pdf

Flere nyheter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. oktober 2022, 14.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.