ikon - klokke

Neste søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 25. september 2019.

Fristen gjelder for

  • allmennopplysningsprosjekter
  • forskerprosjekter (med oppstart av nye prosjekter første halvår 2020)
  • faglige arrangementer

Alle søknader må være mottatt innen kl 13.00.

For søknadsveildedninger med vurderingskriterier mm. se Søknadsinformasjon.

Søknadsinformasjon

Forbrukslån som proaktivt tiltak

Finansmarkedsfondet har tradisjon for proaktive tiltak, og et tema styret er opptatt av er forbrukslånsmarkedet. 

Det er av interesse å få gode søknader innen temaer som belyser forhold som

  • konkurranse og inntjening
  • det norske markedet vs. andre land (inkl. salg av porteføljer)
  • inndriving av krav i Norge vs. andre land
  • automatisert kredittgiving

Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere. Det aktuelle temaet setter i seg selv ingen begresninger for søknadene. Det er ønskelig at tiltaket skal stimulere til søknader innen forbrukslån. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt ihht. retningslinjer og kriterier om kvalitetskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatene for søknadsinformasjon). 

Flere aktuelle saker
ikon

Nye bevilgninger i mars 2019

I møte 02/19 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) to nye allmennopplysningsprosjekter. Det er knyttet betingelser til den ene bevilgningen.

  • Forbrukerrådet, Fremstilling av sammenliknbare data for kombinasjonsfond og analyse av forholdet mellom pris og kvalitet, 250.000 kroner
  • Stiftelsen KÅKÅ kverulantkatedralen, KÅKÅnomics 2019 - Norges og Nordens økonomifestival, 200.000 kroner med betingelser.
Flere nyheter