Finansmarkedsfondet

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Søknadsfrister i 2023

ikon - klokke

Allmennopplysningsprosjekter:

  • 8. februar kl 13.00
  • 13. september kl 13.00

Forskerprosjekter:

  • 24. mai kl 13.00 (OBS: avviker fra Forskningsrådets søknadsfrist)

Faglige kurs og konferanser:

  • løpende søknadsfrist med 'cut off' ved alle de tre søknadsfristene.

 

Søknadsinformasjon

Forbrukslån som proaktivt tiltak

Finansmarkedsfondet har tradisjon for proaktive tiltak, og et tema styret er opptatt av er forbrukslånsmarkedet. 

Det er av interesse å få gode søknader innen temaer som belyser forhold som

  • konkurranse og inntjening
  • det norske markedet vs. andre land (inkl. salg av porteføljer)
  • inndriving av krav i Norge vs. andre land
  • automatisert kredittgiving

Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere. Det aktuelle temaet setter i seg selv ingen begresninger for søknadene. Det er ønskelig at tiltaket skal stimulere til søknader innen forbrukslån. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt i henhold til retningslinjer og kriterier om kvalitetskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatene for søknadsinformasjon). 

Flere aktuelle saker

Nye prosjektbevilgninger i mars 2023

ikon

I sitt møte 21. mars besluttet styret i Finansmarkedsfondet finansiering (helt eller delvis) av fire nye allmennopplysnings-prosjekter og to faglige arrangementer. Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak møte 01-23.pdf

Søknader mottatt til fristen 8. februar 2023

Til søknadsfristen 8. februar mottok Finansmarkedsfondet syv søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekter, og tre søknader om støtte til faglige arrangementer. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte 21. mars. Soknadsmottak_08022023.pdf

 

Flere nyheter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. juni 2023, 06:05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.