Finansmarkedsfondet

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Søknadsfristar i 2024

ikon - klokke

Allmennopplysningsprosjekt:

  • 7. februar kl 13.00
  • 18. september kl 13.00

Forskarprosjekt:

  • 24. april kl. 13.00

Faglege kurs og konferansar:

  • løpande søknadsfrist med 'cut off' ved alle dei tre søknadsfristane.

 

Søknadsinformasjon

Nye prosjekt-tildelingar i mars 2024

ikon

I møtet sitt 20. mars vedtok styret i Finansmarknadsfondet finansiering av (heilt eller delvis) eitt igangverande og fire nye allmennopplysningsprosjekt og tre faglege arrangement. Det er knytt vilkår til tildelingane. Finansmarkedsfondet-info-bevilgningsvedtak-møte01-24.pdf

 

Søknader mottekne til fristen 7. februar 2024

Til søknadsfristen i februar fekk Finansmarknadsfondet sju søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekt og tre søknader om støtte til faglege arrangement. Finansmarknadsfondets styre vil behandle søknadene i styremøtet sitt 20. mars. Finansmarkedsfondet_Soknadsmottak_07022024.pdf

 

Flere nyheter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. april 2024, kl. 23:17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.