Illustrasjonsbilde - graf

Finansmarkedsfondet

ikon - klokke

Søknadsfrister i 2021

Allmennopplysningsprosjekter:

  • 10. februar kl 13.00
  • 15. september kl 13.00

Forskerprosjekter:

  • 12. mai kl 13.00 (OBS: avviker fra Forskningsrådets søknadsfrist)

Faglige kurs og konferanser:

  • løpende søknadsfrist med 'cut off' ved søknadfristen 15. september. Deretter blir neste avlesing ved søknadsfrist for allmennopplysningsprosjekter i februar 2022.

 

Søknadsinformasjon

Forbrukslån som proaktivt tiltak

Finansmarkedsfondet har tradisjon for proaktive tiltak, og et tema styret er opptatt av er forbrukslånsmarkedet. 

Det er av interesse å få gode søknader innen temaer som belyser forhold som

  • konkurranse og inntjening
  • det norske markedet vs. andre land (inkl. salg av porteføljer)
  • inndriving av krav i Norge vs. andre land
  • automatisert kredittgiving

Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere. Det aktuelle temaet setter i seg selv ingen begresninger for søknadene. Det er ønskelig at tiltaket skal stimulere til søknader innen forbrukslån. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt ihht. retningslinjer og kriterier om kvalitetskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatene for søknadsinformasjon). 

Flere aktuelle saker
ikon

Søknader mottatt til fristen 15. september 2021

Til søknadsfristen 15. september mottok Finansmarkedsfondet seks søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekter, og én søknad om støtte til faglig arrangement. Styret vil behandle søknadene i sitt styremøte medio november. Soknadsmottak_150921.pdf

Søknader mottatt til fristen 12. mai 2021

Til søknadsfristen 12. mai mottok Finansmarkedsfondet syv søknader om støtte til forskerprosjekter. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte medio november. Soknadsmottak_120521.pdf

Nye bevilgninger i mars 2021

I sitt møte 16. mars besluttet styret i Finansmarkedsfondet finansiering (helt eller delvis) av tre nye allmennopplysningsprosjekter. Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak i møte 01-21.pdf

 

Flere nyheter