Finansmarkedsfondet

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Søknadsfrister i 2024

ikon - klokke

Allmennopplysningsprosjekter:

  • 7. februar kl 13.00
  • 18. september kl 13.00

Forskerprosjekter:

  • 24. april kl. 13.00

Faglige kurs og konferanser:

  • løpende søknadsfrist med 'cut off' ved alle de tre søknadsfristene.

 

Søknadsinformasjon

Forbrukslån som proaktivt tiltak

Finansmarkedsfondet har tradisjon for proaktive tiltak, og et tema styret er opptatt av er forbrukslånsmarkedet. 

Det er av interesse å få gode søknader innen temaer som belyser forhold som

  • konkurranse og inntjening
  • det norske markedet vs. andre land (inkl. salg av porteføljer)
  • inndriving av krav i Norge vs. andre land
  • automatisert kredittgiving

Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere. Det aktuelle temaet setter i seg selv ingen begresninger for søknadene. Det er ønskelig at tiltaket skal stimulere til søknader innen forbrukslån. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt i henhold til retningslinjer og kriterier om kvalitetskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatene for søknadsinformasjon). 

Flere aktuelle saker

Nye prosjektbevilgninger i oktober 2023

ikon

I sitt møte 31. oktober besluttet styret i Finansmarkedsfondet finansiering (helt eller delvis) av tre nye allmennopplysnings-prosjekter, fire nye og 10 pågående forskerprosjekter, samt fire faglige arrangementer. Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Finansmarkedsfondet-info-bevilgningsvedtak-møte_02-23.pdf

Søknader mottatt til fristen 13. september 2023

Til søknadsfristen i september mottok Finansmarkedsfondet seks søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekter og fem søknader om arrangementsstøtte. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte 31. oktober. Soknadsmottak_13092023.pdf

Søknader mottatt til fristen 24. mai 2023

Til søknadsfristen 24. mai mottok Finansmarkedsfondet 13 søknader om støtte til forskerprosjekter. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte 31. oktober. Soknadsmottak_24052023.pdf

Flere nyheter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2023, 11:58 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.