Illustrasjonsbilde - graf

Finansmarkedsfondet

ikon - klokke

Søknadsfrister i 2020

Allmennopplysningsprosjekter:

  • 12. februar kl 13.00
  • 16. september kl 13.00

Forskerprosjekter:

  • 20. mai kl 13.00

Faglige kurs og konferanser:

  • alle de tre søknadfristene kan benyttes, men søknader til fristene 20. mai og 16. september behandles i samme styremøte.

 

Søknadsinformasjon

Forbrukslån som proaktivt tiltak

Finansmarkedsfondet har tradisjon for proaktive tiltak, og et tema styret er opptatt av er forbrukslånsmarkedet. 

Det er av interesse å få gode søknader innen temaer som belyser forhold som

  • konkurranse og inntjening
  • det norske markedet vs. andre land (inkl. salg av porteføljer)
  • inndriving av krav i Norge vs. andre land
  • automatisert kredittgiving

Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere. Det aktuelle temaet setter i seg selv ingen begresninger for søknadene. Det er ønskelig at tiltaket skal stimulere til søknader innen forbrukslån. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt ihht. retningslinjer og kriterier om kvalitetskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatene for søknadsinformasjon). 

Flere aktuelle saker
ikon

Søknader mottatt til fristen 25.05.20

Til søknadsfristen 25.05.20 mottok Finansmarkedsfondet seks søknader om støtte til forskerprosjekter. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte medio november. Soknadsmottak_250520.pdf

 

Nye bevilgninger i april 2020

I møte 02/20 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere ett nytt allmennopplysningsprosjekt. Det er knyttet betingelser til tildelingen. Bevilgningsvedtak møte 02-20 (pdf)

Flere nyheter