Nye prosjektløyvingar i mars 2023

I sitt møte 21. mars besluttet styret i Finansmarkedsfondet finansiering (helt eller delvis) av fire nye allmennopplysnings-prosjekter og to faglige arrangementer. Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Bevilgningsvedtak møte 01-23.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. februar 2024, 13:28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.