Nye prosjektbevilgninger i mars 2022

I sitt møte 22. mars 2022 besluttet styret i Finansmarkedsfondet finansiering (helt eller delvis) til ett pågående og fire nye allmennopplysningsprosjekter, samt en faglig konferanse. Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Finansmarkedsfondet_Bevilgningsvedtak_møte01-22.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 13.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.