Søknader mottatt til fristen 25. mai 2022

Til søknadsfristen 25. mai mottok Finansmarkedsfondet 15 søknader om støtte til forskerprosjekter og én søknad om støtte til et faglig arrangement. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte 8. november. Søknadsmottak_25052022.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. februar 2024, 13:23 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.