Søknader mottatt til fristen 8. februar 2023

Til søknadsfristen 8. februar mottok Finansmarkedsfondet syv søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekter, og tre søknader om støtte til faglige arrangementer. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte 21. mars. 

Soknadsmottak_08022023.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. februar 2024, 11:11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.