Nye prosjektbevilgninger i november 2022

I sitt møte 8. november besluttet styret i Finansmarkedsfondet finansiering (helt eller delvis) av fire nye allmennopplysningsprosjekter, fem nye og 10 pågående forskerprosjekter, samt to faglige arrangementer. Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Finansmarkedsfondet-bevilgningsvedtak-møte02-22.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. februar 2024, 13:02 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.