Søknader mottatt til fristen 21. september 2022

Til søknadsfristen 21. september mottok Finansmarkedsfondet åtte søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekter, og to søknader om støtte til faglige arrangementer. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte 8. november. Finansmarkedsfondet_søknadsmottak_21092022.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. februar 2024, 11:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.