Årsrapportar og porteføljar

Finansmarknadsfondets styre utarbeider kvart år ein årsrapport og ei porteføljeanalyse. Sidan 2015 har Forskingsrådet i tillegg kvart år laga ein årsrapport for oppfølging og kontroll av Finansmarknadsfondets prosjektportefølje. Dei to årsrapportane utfyller kvarandre, og er delvis overlappande.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 19:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.