Årsrapporter og portefølje

Finansmarkedsfondets styre utarbeider en årlig årsrapport og porteføljeanalyse. Siden 2015 har Forskningsrådet i tillegg utarbeidet en årlig årsrapport for oppfølging og kontroll av Finansmarkedsfondets prosjektportefølje. De to årsrapportene utfyller hverandre, og er delvis overlappende.