Finansmarknadsfondets regelverk

Finansdepartementet har fastsett regelverket for Finansmarknadsfondet. Styrevedtek er friteke frå klagereglane i forvaltingslova.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 22:12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.