Finansmarkedsfondets regelverk

Finansdepartementet har fastsatt regelverket for Finansmarkedsfondet. Styrets vedtak er unntatt forvaltningslovens klageregler.