Grafisk profil

Finansmarknadsfondets grafiske profil kan brukast for å illustrere oppslag der Finansmarknadsfondet blir omtalt, eller i samband med presentasjon av rapportar og anna materiell utarbeidd for prosjekt med støtte frå fondet.

Blå logo med kvit bakgrunn:

Svart logo med kvit bakgrunn:

Svart logo hvit bakgrunn

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 21:43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.