Grafisk profil

Finansmarkedsfondets grafiske profil kan brukes for å illustrere oppslag der Finansmarkedsfondet omtales, eller i forbindelse med presentasjon av rapporter og annet materiell utarbeidet for prosjekter med støtte fra fondet.

Blå logo med hvit bakgrunn:

Svart logo med hvit bakgrunn:

Svart logo hvit bakgrunn

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juli 2022, 01.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.