Grafisk profil

Finansmarkedsfondets grafiske profil kan brukes for å illustrere oppslag der Finansmarkedsfondet omtales, eller i forbindelse med presentasjon av rapporter og annet materiell utarbeidet for prosjekter med støtte fra fondet.

Blå logo med hvit bakgrunn:

Svart logo med hvit bakgrunn:

Svart logo hvit bakgrunn