Styret

Styret i Finansmarknadsfondet blir utnemnt av Finansdepartementet, og har følgjande samansetning (forslagsstillarar i parentes):

  • Tom Kolvig (leiar, direkte utnemnt)
  • Trond Døskeland, Norges handelshøgskole (direkte utnemnt)
  • Liv Ingebjørg Grønlien, Euronext (Oslo Børs VPS Holding ASA)
  • Even Trygve Hansen (Norsk Presseforbund)
  • Jorge Jensen, Forbrukerrådet (Forbrukarrådet)
  • Erik Johansen, Finans Norge (Finans Norge)
  • Trine-Lise Wilhelmsen, Universitetet i Oslo (dei juridiske fakultet ved UiO, UiB, UiTø)
  • Ella Getz Wold, Handelshøyskolen BI (direkte utnemnt)

I tillegg møter Finansdepartementet med ein observatør:

  • Marius Østli

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. november 2022, 14.39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.