Styret

Styret i Finansmarknadsfondet blir utnemnt av Finansdepartementet, og har følgjande samansetning (forslagsstillarar i parentes):

  • Nina Bjerkedal (leiar, direkte utnemnt)
  • Trond Døskeland, Norges handelshøgskole (direkte utnemnt)
  • Cathrine Lorvik Segerlund (Oslo Børs VPS Holding ASA)
  • Magne Otterdal (Norsk Presseforbund)
  • Jorge Jensen (Forbrukarrådet)
  • Erik Johansen (Finans Norge)
  • Hans Fredrik Marthinussen (dei juridiske fakultet ved UiO, UiB, UiT)
  • Ella Getz Wold, Handelshøyskolen BI (direkte utnemnt)

I tillegg møter Finansdepartementet med ein observatør:

  • Remy Edseth

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 00.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.