Styret

Styret i Finansmarkedsfondet oppnevnes av Finansdepartemenet, og har følgende sammensetning (forslagsstillere angitt i parentes):

  • Tom Kolvig (leder, direkte utnevnt)
  • Trond Døskeland, Norges Handelshøyskole (direkte utnevnt)
  • Liv Ingebjørg Grønlien, Euronext (Oslo Børs VPS Holding ASA)
  • Even Trygve Hansen (Norsk Presseforbund)
  • Jorge Jensen, Forbrukerrådet (Forbrukerrådet)
  • Erik Johansen, Finans Norge (Finans Norge)
  • Trine-Lise Wilhelmsen, Universitetet i Oslo (de juridiske fakultetene ved UiO, UiB, UiTø)
  • Charlotte Østergaard, Handelshøyskolen BI (direkte utnevnt)

I tillegg møter Finansdepartementet med en observatør:

  • Marius Østli

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juli 2022, 01.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.