Utvalgte fokusområder for allmennopplysningsprosjekter

Finansmarkedsfondets styre vil i perioder kunne ha særlig fokus på utvalgte områder der de mener det er behov for formidlingsprosjekter som kan bidra til å heve kunnskaps- og/eller kompetansenivået. I en periode har styret valgt å ha fokus på de tre områdene pensjon, kvinner i finans, og fintech. 

Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere, så fokusområdene setter i seg selv ingen begrensninger for søknadene. Det er ønskelig at uttalte fokusområder skal stimulere til søknader innen de utvalgte områdene. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt i henhold til retningslinjer og kvaliteteskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatet Søknadsinformasjon for allmennopplysningsprosjekter).