Utvalgte tematiske fokusområder

Finansmarkedsfondets styre vil i perioder kunne ha særlig fokus på utvalgte områder der de mener det er behov for formidlingsprosjekter som kan bidra til å heve kunnskaps- og/eller kompetansenivået. I en periode har styret valgt å ha fokus på de to områdene regulering av bank og forsikring, og finansiell kunnskap. 

Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere, så fokusområdene setter i seg selv ingen begrensninger for søknadene. Det er ønskelig at uttalte fokusområder skal stimulere til søknader innen de utvalgte områdene. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt i henhold til retningslinjer og kvaliteteskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatet Søknadsinformasjon for allmennopplysningsprosjekter).

Mulighet for administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser

Søkere kan få en administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser) i forkant av søknadsfristene. Dette kan skje i form av et dialogmøte eller skriftlige kommentarer, basert på et skriftlig underlag fra søker. En administrativ vurdering forutsetter at søker er ute i god tid, både fordi det krever tid å eventuelt omarbeide en søknad basert på tilbakemeldingene, og fordi sekretariatet mottar et stort antall henvendelser nær søknadsfristene. Erfaringsmessig bidrar en administrativ vurdering til å gjøre søknadene bedre og tydeligere.


Spesielt nye søkere oppfordres til å benytte seg av denne muligheten.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 00:02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.